error

ინოქსის ტარტის ფორმა D65

M371702

ინგრედიენტები:

კვებითი ღირებულების მაჩვენებლები (100გ):

მასა ნეტო: 1 ც.

შენახვის პირობები

შენახვის ვადა

+ თვე.

აღწერა

იმპორტიორი: "ICC GEORGIA", 0162 საქართველო, ქ. თბილისი, მოსაშვილის 5

error
  • ქვეყანა
  • ქალაქი
  • მისამართი
  • .
  • ტელეფონი
  • ელ-ფოსტა
  • საქართველო
  • თბილისი
  • ილო მოსაშვილის ქუჩა #5;
  • გუდაუთის #7
  • (+995 032) 2 94 53 90
  • icc@iccgeorgia.ge